Cel na 2023 r.

Wyznaczyliśmy na 2023 rok trzy główne cele. Będziemy starać się rozwijać turystykę Karkonoszy zapewniając możliwość odpoczynku i relaksu rodzinom, które nie mogą sobie w tym roku z powodu wysokiej inflacji i braku środków pozwolić na odpoczynek. Będziemy wspierać rodziny, które wskażecie nam oraz dzieci i młodzież szkolną i z domów dziecka. Chcemy także pokazać polską gościnność rodzinom z Ukrainy. Mamy cel na 2023 rok, jednak potrzebujemy darczyńców, aby móc go zrealizować. Jeśli czujesz, że możesz pomóc, wesprzyj nas dowolną kwotą, wpłacając na konto fundacji.

Wsparcie dla grup dzieci ze szkół i domów dziecka

Cel numer 1

Sfinansowanie w 2023 r. 16 pobytów o długości 2-6 nocy dla grup dzieci i młodzieży o liczebności 30-50 osób

Pomoc dla Ukrainy

Cel numer 2

Objęcie wsparciem finansowym 2 rodzin z Ukrainy w okresie marzec – grudzień 2023 w zakresie kosztów mieszkaniowych i bytowych

 

Wsparcie dla rodzin z dziećmi

Cel numer 3

Sfinansowanie do końca 2023 r. 400 osobonocy dla potrzebujących wypoczynku „dobrych” rodzin, które Wy nam wskażecie