Cel na 2023 r.

Wyznaczyliśmy na 2024 rok dwa główne cele. Staramy się rozwijać turystykę Karkonoszy zapewniając możliwość odpoczynku i relaksu rodzinom, które nie mogą sobie w tym roku z powodu wysokiej inflacji i braku środków pozwolić na odpoczynek.

Wspieramy rodziny, które wskażecie nam oraz Dzieci i Młodzież szkolną i z Domów Dziecka. Mamy cele na 2024 rok, jednak potrzebujemy Darczyńców, aby móc je zrealizować. Jeśli czujesz, że możesz pomóc, wesprzyj nas dowolną kwotą, wpłacając na konto naszej fundacji, podaruj nam 1,5% swojego podatku lub skorzystaj z narzędzi, które zasilają konto Fundacji nie dotykając Twojego portfela.

Wsparcie dla grup dzieci ze szkół i domów dziecka

Cel numer 1

"Dom Dziecka na Wakcje"

Sfinansowanie w 2024 r. pobytów 6-ciu placówek Opiekuńczo – Wychowawczych. które już zostały zakontraktowane:

  • COPOW Wałbrzych
  • PCPR Polkowice
  • PCPR Lubin

Łącznie z opiekunami są to 102 osoby.

Wsparcie dla rodzin z dziećmi

Cel numer 2 "Zasłużone Wakacje"

Zorganizowanie do końca 2024 r. 50 osobonocy dla potrzebujących wypoczynku „dobrych” rodzin, które Wy nam wskażecie do projektu.