Idea Fundacji

"Dać dla wielu nie zabierając nikomu"

Pielęgnujemy zamiłowanie turystyczne do regionu Karkonoszy. Podtrzymujemy przekaz edukacyjny dotyczący wartości historycznych tego regionu, okraszając go oddanymi w zapomnienie ciekawostkami. Zrzeszamy wokół tej idei aktywistów chcących również się zaangażować.

Podejmujemy wszelkie przewidziane przepisami prawa inicjatywy, zmierzające do zgromadzenia środków na realizację założeń przybliżania Karkonoszy osobom, dla których stały się niedostępne z przyczyn ekonomicznych.

Szklarska Poręba Fundacja Karkonosze dla każdego